Month: januar 2021

Personalformidling rekrutterer morgendagens faste ansatte!

Personalformidling er en seksjon i OUS som ansetter ekstravakter og fast ansatte. Vi dekker opp korttids- og langtidsfravær over hele sykehuset. I 2020 dekket personell fra Personalformidling rett i underkant av 100.000 vakter fordelt over alle sykehusets klinikker. Vi er en viktig rekrutteringskanal ved sykehuset. Mange av dagens faste ansatte

Rekrutteringsåret 2020!

Vi legger bak oss et litt annerledes år. Et år hvor mange mennesker har blitt permittert eller mistet jobben sin. Et år hvor mange kanskje har kjent på ensomhet og savn etter kjente og kjære som vi ikke har kunnet treffe på samme måte som tidligere. Alt på grunn av

Lag et nettsted eller blogg på WordPress.com