Month: juli 2020

Vellykket velkomst av dine nye medarbeidere

Her kommer 5 enkle tips! Ta kontakt før oppstart. Noen ganger starter den ansatte kort tid etter rekrutteringen, og andre ganger er det tre måneder på grunn av oppsigelse. Uansett er det viktig å ta kontakt med den ansatte i denne fasen. Lage en konkret, klar og skriftlig plan for

Kopierer du bare gamle annonser når du skal rekruttere på nytt?

Jobbanalyse – hva er det og hvorfor er det viktig?  Rekruttering er ikke en enkel aktivitet, men en prosess der hvert trinn må gjennomføres skikkelig for å øke sannsynligheten for å rekruttere best mulig kandidat.  Sett derfor av tid, planlegg, involver de rette personene og tillitsvalgte, og ikke minst få

Lag et nettsted eller blogg på WordPress.com