Hjem

OUS er den foretrukne arbeidsgiver

Rekrutteringsprosessen er en av sykehusets største markedsføringsflater. Samtidig er markedsføring av sykehuset avgjørende for å trekke kandidater inn i rekrutteringsprosessen. Markedsføring og rekruttering sees derfor som to sider av samme sak, og strategi for det ene må omfavne det andre.


MÅL A
PROFESJONALISERING AV REKRUTTERINGSPROSESSEN


Ledere og rekrutterere har den nødvendige kompetansen og rekrutteringsprosesser gjennomføres på en profesjonell måte.

MÅL B
BYGGE KJENNSKAP OG KUNNSKAP OM OUS I KANDIDATMARKEDET


Kandidatene kjenner til OUS og forbinder oss med kvalitet og gode karrieremuligheter. OUS er en ettertraktet arbeidsgiver.

MÅL C
KANDIDATHÅNDTERING SOM OMDØMMEBYGGER


Rekrutteringsprosessen gir et solid inntrykk av OUS og vi fremstår som en seriøs og kompetent arbeidsgiver.

MÅL D
STRATEGISK OG LANGSIKTIG REKRUTTERING


OUS rekrutterer den kompetansen sykehuset vil få bruk for i fremtiden og bidrar til at det utdannes nok kandidater med den riktige kompetansen

Våre siste innlegg

Personlig egnethet – Hva er egentlig det?

Vi opplever ofte at det publiseres annonser med setningene «Personlig egnethet vektlegges i stor grad», «personlig egnethet vektlegges», «personlig egnethet vektlegges i meget sterk grad» og «personlig egnethet er meget viktig for stillingen». Måten det skrives på kan gi inntrykk av at det trumfer alt annet.  Men hva betyr egentlig personlig egnethet? Hvordan vet kandidaten

Mangfold og Inkludering i OUS!

Mangfold handler ikke bare om en bestemt forskjell, men menneskelig variasjon! Når vi snakker om at vi ønsker mangfold ved OUS, snakker vi om at våre medarbeidere skal speile det samfunnet vi lever i. Hvorfor mener vi det er så viktig? Jo, fordi det skaper tryggere pasienter og da øker pasientsikkerheten. Nylig inngikk OUS en

Slik gjør bruk av statuser i WebCruiter rekrutteringen enklere!

Synes du det kan være uoversiktlig å holde styr på kandidater i rekrutteringsprosessen? Med bruk av statuser i WebCruiter får alle som jobber i samme rekrutteringsprosess enkelt oversikt over kandidatene og hvor de befinner seg i prosessen. I dette innlegget forklarer vi i Personalformidling ved Oslo universitetssykehus hvordan vi benytter statuser i våre rekrutteringsprosesser. GJESTEINNLEGG

Hvorfor ha en oppdatert LinkedIn-profil?

LinkedIn er ikke bare for deg som søker jobb, men er først og fremst et sted for å skape kontakter og synliggjøre seg selv. Hvorfor ønsker vi at våre ansatte skal være på LinkedIn? LinkedIn er en profesjonell plattform som benyttes av både privatpersoner og bedrifter. Kanalen er assosiert med det profesjonelle og vi bruker

Inkluderende rekruttering

Hvordan kan vi ved OUS sikre at vi rekrutterer på en inkluderende måte? Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Mangfold er en styrke og fordel på en arbeidsplass. Mangfold fører til økt produktivitet, innovasjon, bedre beslutningsprosesser, økt medarbeidertilfredshet

Hold kandidatene varme!

Har du tenkt over hvordan kandidatene vurderer oss som arbeidsgiver igjennom en rekrutteringsprosess? Å søke jobb kan være en følsom prosess for kandidatene.  De vier tid og energi i å presentere seg selv og sin CV, og mange kan kjenne på redsel for å bli avvist. Dette skal vi ta på alvor. Det er vår


Følg bloggen vår!

Få nytt innhold rett i innboksen din.

Lag et nettsted eller blogg på WordPress.com